Thời Khóa Biểu Các Lớp Sơ Sinh Tuần 2 Tháng 7

TimeThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
6h
6h30
7h
7h15xVinhvinh
7h30xBảo anh

 

kittyBảo anh

 

 Bảo anh
7h45xMèo 7mBoMèo 7m of

 

Bé tâmkitty
8hxBé tâmBoGạo 17mBo

 

Bum +

 

Khánh an

 

8h15xBotômTùng lâmTômKẹoBờm
8h30xGạo 17m

 

tinNam khánhtinMía

 

Búp
 8h45xQuang huy 3tQuang huy 3tBé tâmQuang huy 3tXHuy đức

 

9hxNg